Telefonisch spreekuur

Om de raadplegingen vlot en ongestoord te laten verlopen, wordt gevraagd om enkel te bellen tijdens het telefonisch spreekuur voor korte vragen en medische resultaten (labo, medische beeldvorming,...). 

Het telefonisch spreekuur vindt dagelijks plaats van 11u30 tot 12u00, en van 16u30 tot 17u.

Gelieve deze tijdstippen te respecteren.

Huisbezoeken

Huisbezoeken zijn voorbehouden voor zwaar zieke en minder mobiele patiënten.  Er wordt dan ook aangeraden om indien mogelijk zelf op raadpleging te komen. De praktijkruimte biedt immers betere onderzoeks- en behandelmogelijkheden. 

 

Indien het niet mogelijk is om op consultatie te komen, kan u liefst voor 10.30 uur een huisbezoek aanvragen op 09/366.33.14 

eGMD

Wat is het eGMD?

In het globaal medisch dossier (GMD) worden uw medische gegevens van de verschillende zorgverleners gebundeld. Op die manier kan de huisarts u op maat begeleiden en maakt dit een goede communicatie met andere artsen mogelijk.

Hoe aanvragen of verlengen?

Het GMD kan bij elke raadpleging aangevraagd worden en kan jaarlijks verlengd worden. 

Financieel voordeel GMD? 

 

Voor een raadpleging betaalt u als GMD-houder 30% minder remgeld voor een raadpleging. Indien u minstens 75 jaar en/of chronisch  ziek bent, geldt dit voordeel ook voor een huisbezoek.

Tarieven
  • Raadpleging: € 27

  • Raadplegingen tussen 18 uur en 21 uur: € 31,50 (het verschil met een gewone consultatie wordt volledig terugbetaald door de mutualiteit, dus het eigen remgeld blijft identiek aan een normale raadpleging)

  • Raadplegingen tussen 21 uur en 8 uur: € 53,50 

  • Raadplegingen weekend of feestdag: € 40 

  • Huisbezoek: € 40 

  • Huisbezoeken tussen 18 uur en 21 uur: € 50 

  • Huisbezoeken tussen 21 uur en 8 uur: € 91,50 

  • Huisbezoeken weekend of feestdag: € 59,50